WORLD CLASS POINT OF SALE

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

ข่าวสาร -> กิจกรรมสัมพันธ์

รายการดิจิทัล พารวย tape 12 เทคโนโลยีบริหารร้านค้าติดตามชม เทปรายการดิจิทัล พารวย ตาม Link ด้านล่างค่ะ กับตอนที่มีชื่อว่า "เทคโนโลยีบริหารร้านค้า" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WXiB0XmWMHk

 

 

 

ดิจิทัล3.jpg เทคโนโลยี9.jpg ดิจิทัล4.jpg

 

ดิจิทัล1.jpg ดิจิทัล2.jpg ดิจิทัล5.jpg

 

ดิจิทัล8.jpg ดิจิทัล6.jpg ดิจิทัล7.jpg