WORLD CLASS POINT OF SALE

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

สินค้า

POS Software

AdaPos Light

เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็กโดยเฉพาะ โดยมีการพัฒนามาจากองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนกันกับลูกค้าของเรา เพื่อออกแบบ AdaPos Light ที่สามารถช่วยขจัดความยุ่งยากและ ข้อผิดพลาดที่ร้านขนาดเล็กประสบอยู่ ให้เปลี่ยนเป็นความง่ายและสะดวก ในการใช้งาน มีความรวดเร็ว งานขายให้กับลูกค้าในราคาที่ ประหยัด


AdaPos SMEs

เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ที่ต้องการความสามารถเพิ่มขึ้น จากเวอร์ชั่นไลท์ เช่น ใช้งานได้ 2 ภาษา, การควบคุม Serial Number, ระบบสาขาเป็นต้น


AdaPos Hypermart 3.0

เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก/ส่ง ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือเป็นธุรกิจ ที่มีจำนวนสาขาจำนวนมากๆ เพราะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีโปรโมชั่นหลากหลายรูปแบบ รองรับอุปกรณ์ ต่างๆได้มากขึ้น เช่น เครื่องรูดบัตรเครดิต, เครื่องชั่งและ Hand Held Terminal เป็นต้น


AdaPos Hypermart 4.0

เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก/ส่ง ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือเป็นธุรกิจ ที่มีจำนวนสาขาจำนวนมากๆ เพราะสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีโปรโมชั่นหลากหลายรูปแบบ รองรับอุปกรณ์ ต่างๆได้มากขึ้น เช่น เครื่องรูดบัตรเครดิต, เครื่องชั่งและ Hand Held Terminal เป็นต้น


AdaPos Fashion

AdaPos Fashion is developed for fashion business i.e. Cloth Shop, Bag & Shoe Shop or Accessories Shop. This program has matrix system to support color and size and related to sale system, stock system and branch system too.1

2