WORLD CLASS POINT OF SALE

SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

บริการ

คำถามที่พบบ่อย

Q.โปรแกรมฟ้อง กรุณายืนยันสิทธิ์การใช้งานสำหรับหมายเลขลงทะเบียนนี้ โดยการกดปุ่ม ลงทะเบียนที่เครื่องที่ลงทะเบียนครั้งแรก คืออะไร

เป็นการยืนสิทธิ์การใช้งานของโปรแกรม โดยเข้าที่เมนูวิธีใช้แล้วการลงทะเบียน แล้ว ‘กดตกลง’ เพื่อทำการยืนยันสิทธิ์ ก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้ปกติแล้วครับ

Q.ไม่สามารถประมวลผลได้เนื่องจากยังไม่มีการทำยอดยกมาสิ้นเดือน คืออะไร

การทำยอดยกมาสิ้นเดือนเนื่องจากโปรแกรมต้องการนำยอดคงเหลือทั้งหมดของเดือนที่ผ่านมาเพื่อเอามาทำต่อไปในเดือนถัดไป โดยเข้าที่เมนู ประมวลผล แล้ว เข้าที่ ‘ยอดยกมาสิ้นเดือน’ แล้วเลือกตกลง โปรเเกรมก็จะประมวลผลยอดยกมาของเดือนที่ผ่านมาให้ทั้งหมดครับ

Q.โปรแกรม AdaPos 2.0 Sme กับ AdaPos 2.0 Hypermart ต่างกันอย่างไร

โปรแกรม AdaPos 2.0 Sme เป็นโปรแกรมบริหารหน้าร้านที่เหมาะกับปริมาณข้อมูลไม่มากนัก และใช้ฐานข้อมูลเป็น Microsoft Access ส่วน2.0 Hypermart เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับปริมาณข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ อย่างเช่น Super Market ฐานข้อมูลใช้เป็น Microsoft SQL

Q.เมนูสร้างรหัสบาร์โค๊ดไม่สามารถเลือกสินค้าที่ต้องการมาสร้างบาร์โค๊ดได้ จะต้องทำอย่างไร

หน้าสินค้าที่ต้องการสร้างทุกตัว รหัสบาร็โค๊ดจะต้องมีจำนวนหลักของบาร์โค๊ดครั้งเรกต้องไม่เกิน 4หลัก ถึงจะไปสร้างบาร์โค๊ดได้ค่ะ

Q.กรณีเข้าหน้าร้านแล้วโปรแกรมฟ้อง Over Flow นั้นหมายถึงผู้ใช้งานเกินหรือค้างอยู่ในระบบ ควรทำอย่างไร

ให้เพิกถอนดูก่อนหากเพิกถอนไม่ได้ให้ติดต่อผู้ควบคุมระบบค่ะ

Q.กรณีเข้าหน้าร้านแล้วไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากเครื่องฟ้องว่าเครื่องจุดขายได้มีการเข้าใช้งานไปแล้วควรทำอย่างไร

สาเหตุของเรื่องนี้คือขณะทำการขายแล้วไฟดับหรือไฟตก แล้วให้เครื่องจุดขายนั้นค้างไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ ให้เข้าไปที่เมนูแฟ้ม/ตรวจสอบผู้ใช้งาน แล้วทำการเพิกถอนออก ครับหากไม่มีผู้ใช้หน้าเพิกถอนควรติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าไปแก้ไขใน data base ค่ะ

Q.กรณีทำการซื้อ รับเข้า เบิกออก ระหว่างกระทำนั้นไม่ได้ทำการบันทึกแล้วไฟดับจะเรียกข้อมูลดังกล่าวกลับมาได้อย่างไร

กรณีนี้ไม่สามารถเรียกข้อมูลกลับมาคีย์ต่อได้เนื่องจากในขณะที่กำลังปกิบัติงานไม่มีการบึกทึกไดๆ วิธีแก้ไขเหตุการณ์นี้ทำได้โดยการบันทึกทุกๆเรื่อยๆขณะทำการรับเข้า เบิกออก หรือซื้อครับ และในหนึ่งเอกสารก็ไม่ควรให้มีสินค้าเกิน 100รายการเพราะจะทำให้การเรียกดูเอกสารดูช้าหากเอกสารนั้นๆมีข้อมูลสินค้าในเอกสารมากกว่า100รายการ

Q. กรณีก่อนทำการขายจริงนั้นมีการใช้โปรแกรมหรือเพื่อทดสอบระบบและเมื่อต้องการใช้งานจริงจะลบข้อมูล ที่ทดสอบได้อย่างไร

เข้าที่เมนูเครื่องมือ/เคลียร์แฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วเลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการลบ(แต่อย่าลืมก่อนการเคลียร์แฟ้มข้อมูลใหม่ทุกครั้งควรbackup ข้อมูลไว้ก่อนทุกครั้ง) เพื่อป้องกันความผิดพลาด

Q.หากต้องการเคลียร์ข้อมูลยอดขายออกเหลือทำให้เรียกดูรายงานได้รวดเร็วและทำให้ปริมาณข้อมูลเล็กลง ควรจะทำอย่างไร

เข้าที่เมนูเครื่องมือ/เคลียร์ข้อมูลที่เคลื่อนไหว แล้วเลือกวันที่ต้องการลบ