2Face เป็นระบบที่ใช้ AI ในการตรวจจับใบหน้า เพื่อตรวจสอบคนเข้าร้านค้า เชื่อมต่อกับระบบการขายหน้าร้าน หรือ POS เพื่อดึงข้อมูลความชอบ / ไม่ชอบ ข้อมูลการซื้อสินค้าในอดีต รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่สมาชิกควรจะได้รับ ทำให้สามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ 2Face ยังสามารถนำไปใช้งานร่วมกับการจ่ายเงินด้วยใบหน้าได้อีกด้วย ทำให้ลดการสัมผัสทั้ง เงินหรือบัตรเครดิต อันจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องโควิด 19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน

และเนื่องจาก 2FACE  เป็นระบบที่มี API ที่สามารถนำการ ตรวจจับใบหน้า ไปประยุกต์ใช้งานได้อีกหลากหลาย ดังนั้นการตรวจจับใบหน้า จึงพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้งานผ่านระบบขายหน้าร้านได้กับทุกๆประเภทงานขาย ทั้งการการให้ส่วนลดสมาชิก  การจ่ายเงินด้วยใบหน้า หรือผ่าน พร้อมเพย์, Alipay หลักจากการผ่านการสแกนใบหน้าเพียงไม่กี่วินาที

  • การทำระบบผ่านข้าออกสถานที่ /ประตูด้วบใบหน้า
  • การทำระบบการเข้า/งาน
  • การทำระบบรับ/ส่งนักเรียน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม:  line id: @adasoft

ข้อมูลติดต่อ