ป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์

ป้ายราคาอิเล็กทรอนิกส์

      E-Label

 

1 เซ็ต ประกอบไปด้วย

License  for T@POP(ESL) / Store   จำนวน  1   License

Digi IRF Station IB-3500 (ตัวเชื่อมสัญญานตัว tag กับ wifi )  จำนวน  1  เครื่อง

( 1 เครื่อง คลอบคลุม พื้นที่ประมาณ  500 ตร.ม.)

Infotag size 2.13″   จำนวน 1  แพ็ค  ( แพ็คละ100 ชิ้น) ราคาชิ้นละ 780 บาท

Switch  POE  Port ( Netgear 4 Port POE / Cisco )

IFT 2IN Transparent Flat Rail ( รางสำหรับใส่ Label ) ** บางรายอาจไม่ใช้ สามารถเอาออกได้ **

( ราง 1 แพ็ค = 20 อัน , 1 ราง ยาว ประมาณ 1.2 เมตร )

ข้อมูลติดต่อ