โปรแกมศูนย์อาหาร ที่ทันสมัยทำให้การบริหารจัดการระบบศูนย์อาหารให้เป็นเรื่อง ง่าย รวดเร็ว ทันสมัย และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
เหมาะกับผู้ให้บริการประเภท ระบบศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า ในศูนย์การค้า หรือร้านอาหารในหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น
ด้วยโครงสร้างระบบศูนย์อาหาร รองรับหลายสาขา หลายร้านค้า การการแสดงผลการดำเนินการแบบ Real Time ผ่านเวป Browser เพื่อทราบผลประกอบการของทุกสาขา

ระบบหน้าร้าน
o ระบบ Touch Screen ที่ใช้งานง่ายกับสินค้าเมนู และการสแกนบาร์โค้ด
o การสร้างและบริหารจัดการเมนูขายของแต่ละร้าน
o การเปิด/ปิดรอบการขาย ตามกะ
o การส่งยอดกลับส่วนกลางแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบหลังบ้านดูยอดแบบ Real-time
o การรับชำระแบบตัดบัตรระบบฟูดส์คอร์ดหรือแบบ Cashless Payment ในรูปแบบ พร้อมเพย์, Alipay จากร้านค้า

ระบบหลังร้าน
o สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้ตามผู้ใช้หรือแผนก
o บริหารจัดการบัตรศูนย์อาหารได้ครบครัน การสร้างบัตร การเบิก/คืน การเติมเงิน การสร้างมัดจำบัตร และการโอนย้ายข้อมูลบัตร
o การแลกเงินจากจุดแลกบัตร หรือเครื่อง Kiosk ในการจำหน่ายบัตรระบบฟูดส์คอร์ดแบบอัตโนมัติ
o รองรับการควบคุมจำนวนบัตร พร้อมตรวจสอบยอดขาย ณ จุดแลกบัตร
o เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการบริการด้วยจุดตรวจสอบมูลค่าบัตร
o เพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยรายงานยอดขายแบบ real time จากร้านค้าที่อยู่ในแต่ละสาขา
o โปรแกมศูนย์อาหารที่บริหารร้านค้าทั้งศูนย์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ของสาขาและร้านค้า

>>>โหลดใบแนะนำสินค้าระบบศูนย์อาหาร : Bochure software AdaPos+ 5.0<<<

ข้อมูลติดต่อ