ธุรการ (คลังสินค้า)

จำนวน : – อัตรา
ระดับเงินเดือน : N/A
ลักษณะการทำงาน : จัดดูแลสต็อกสินค้าเข้า-ออก ตรวจเช็คการเบิกจ่ายสินค้า การประสานงานต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ***เพศชาย อายุ 23 ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word,Excel ได้เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ขัับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม : 1. ประเภทงาน งานประจำ
2. เงินเดือน ตามตกลง
3. สวัสดิการ
* ประกันสังคม
* ประกันชีวิตกลุ่ม AIA
* เสื้อ Uniform
* ท่องเที่ยวประจำปี

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

จำนวน : – อัตรา
ระดับเงินเดือน : N/A
ลักษณะการทำงาน : • นำเสนอขายสินค้า และยอดขายในเขตพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ให้คำปรึกษาลูกค้าในเรื่องสินค้า และบริการ ต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤฤษได้
2. ชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
4. มีประสบการณ์ขายสินค้า IT, Software หรืองาน Project อย่างน้อย 1 ปี
5. มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. รักในงานบริการ งานขาย บุคลิกดี, มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการสื่อสารดี
7. มียานพาหนะส่วนตัว
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม : ประเภทงาน งานประจำ
เงินเดือน ตามตกลง
สวัสดิการ เงินเดือนประจำ ค่า Commission ค่า Incentive ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ประกันสังคม ประกัน AIA

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

Helpdesk

จำนวน : – อัตรา
ระดับเงินเดือน : N/A
ลักษณะการทำงาน : ดูแลและให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Software และ Hardware
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20 – 35 ปี
2. ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
3. มีความรู้ด้าน Database และ SQL Server
4. มีประสบการณ์ทางด้าน Support หรือ Program ขายปลีก ขายส่ง ( Pos ) จะพิจารณาพิเศษ
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม : 1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิตกลุ่ม ( AIA )
3. เสื้อยูนิฟอร์มของบริษัทฯ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
6. ท่องเที่ยวประจำปี ( 3 วัน 2 คืน )
7. เงินกู้ยืมของบริษัทฯ

 

เจ้าหน้าที่ทดสอบโปรแกรม

จำนวน : – อัตรา
ระดับเงินเดือน : N/A
ลักษณะการทำงาน : – วิเคราะห์และตรวจสอบ business requirements, functional design, and internal design specifications, user stories, และข้อมูลที่จำเป็น เพื่อใช้ในการทดสอบระบบ
– เตรียมข้อมูลในการทดสอบ เช่น test cases/scripts, test data, defect report and test report
– ทำการทดสอบระบบโดยการ run test
– ทำงานร่วมกับหัวหน้าทีมและเพื่อนร่วมทีมเพื่อช่วยกันตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงหรือผลเสียที่จะเกิดกับแผนการทดสอบระบบ
– ทำงานร่วมกับ Developer/Software Engineer เพื่ออธิบาย defect ที่เกิดพร้อมกับผลของ defect นั้น
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี Computer ScienceComputer Engineer หรือสาขาที่ใกล้เคียง
3. มีประสบการณในการทดสอบระบบ 0 – 2 ปี
4.  มีความรู้และเข้าใจใน Software Development Lifecycle/Process เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับกับระบบธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร
5.  มีความรู้หรือประสบการณ์ในการออกแบบ Test Case, run test, และเขียน Test Report
6. มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้ Test Tools จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความรู้หรือประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบงานซอฟท์แวร์
8. มีความรู้และเข้าใจในระบบฐานข้อมูล (Database) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม : 1.ประกันสังคม
2.ประกันสุขภาพของ AIA
3.โบนัสทุก ๆ 3 เดือน

 

ผู้พัฒนาโปรแกรม

Programmer (VB6,VB.Net)

จำนวน : – อัตรา
ระดับเงินเดือน : N/A
ลักษณะการทำงาน : พัฒนา Software Package ของบริษัทด้วย Visual Basic ( VB6,VB.net ) เพื่อพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษา Visual Basic 6.0 , VB.Net
2. สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล MS Access และ MS SQL ได้
3. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
4. มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปี
5. มีประสบการณ์การพัฒนาระบบ POS หรือ ระบบร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
จังหวัดที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม : 1. ประกันสังคม
2. ประกันสุขภาพของ AIA
3. โบนัสทุกๆ 3 เดือน