กระดาษสลิป

กระดาษสลิป

        Paper Slip

 

Paper Slip TMU220 1 Copy 75x75mm.

ขนาด หน้ากว้าง 75 mm. เส้นผ่านศก.ม้วน70 มม ยาวประมาณ 45 เมตร

Paper Slip TMU220 2 Copy 75 x 75 mm. 

ขนาดหน้ากว้าง 75 mm. เส้นผ่านศก.ม้วน 70  มม  ยาวประมาณ 26 เมตร

Paper Slip TMU220 3 Copy 75 x 70 mm.

ขนาดหน้ากว้าง 75 mm. เส้นผ่านศก.ม้วน 70  มม

Paper Thermal 57 x 80 mm.

ขนาดหน้ากว้าง 57 mm. เส้นผ่านศก.ม้วน 80  มม  ยาวประมาณ 80 เมตร

Paper Thermal80 x 80 mm.

ขนาดหน้ากว้าง 80 mm. เส้นผ่านศก.ม้วน 80  มม  ยาวประมาณ 80 เมตร

Paper Thermal80 x 55 mm.   

ขนาดหน้ากว้าง 80 mm. เส้นผ่านศก.ม้วน 55  มม  ยาวประมาณ 45 เมตร

เงื่อนไขในการสั่งซื้อ By Order 7-30 days

ข้อมูลติดต่อ