ระบบเอด้าโพส สำหรับร้านค้าปลีกทุกระดับ เพื่อการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจค้าปลีก และสร้างผลกำไร จากระบบขายหน้าร้าน ที่พัฒนาจากความต้องการของลูกค้ามานานกว่า 19 ปี

FEATURES

 • จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journal) ซึ่งขอเรียกสั้นๆว่า อี-เจ (EJ) ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 121/2545 และเป็นระบบ pos ร้านค้าปลีก (Point of Sale) ลดต้นทุนสำเนาใบกำกับภาษีอย่างย่อ, ลดภาระการจัดเก็บสำเนาของแผนกบัญชี และสะดวกในการค้นคืน
 • รองรับทั้งระบบขายปลีกแก่ร้านค้าปลีก และระบบขายส่ง
 • ระบบเจ้าหนี้ ลูกหนี้ สำหรับการเรียกวางบิลและรับชำระเงิน
 • ระบบสต๊อกให้มีความง่าย ที่เชื่อมต่อกับเครื่องตรวจนับ Hand Held Terminal ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับนับสต๊อกด้วยการสแกนไปที่สินค้าแทนการนับด้วยมือ
 • การขายฝาก เช่น การขายฝากสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ซึ่งสามารถเช็คยอดขาย ยอดสินค้าคงเหลือ การตัดยอดลูกหนี้(ห้างสรรพสินค้า) การออกใบเสร็จรับเงินเพื่อหักยอดลูกหนี้
 • ระบบสาขา โดยสามารถส่งข้อมูลต่างๆระหว่างสาขา เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น การส่งข้อมูลสินค้าใหม่ๆ ให้สาขาแต่ละสาขา
 • การส่งข้อมูลยอดขายกลับมาที่สำนักงานใหญ่ เพื่อวิเคราะห์การขายของแต่ละสาขา, การโอนสินค้าระหว่างสาขา โดยที่สาขาปลายทางไม่จำเป็นต้องบันทึกสินค้ารับเข้าอีกครั้ง เป็นต้น
 • รายงานการขาย และสินค้าคงเหลือ และการส่งออกเป็นไฟล์ พร้อมนำไปใช้งานได้ในทันที

เปิดให้ร้านค้าปลีกคุณสมัครให้บริการรองรับการชำระเงินรูปไร้เงินสด Cashless จากหน้าระบบ pos จุดขายอย่างง่ายดายเมื่อเริ่มใช้ระบบ

ระบบขายหน้าร้าน

 • รองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ตระกูล EPSON-TMU ลิ้นชัก เก็บเงิน (Cash Drawer) ป้ายแสดงราคา (Customer Display) เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner)
 • การขายสินค้าโดยใช้รหัสแท่ง(Barcode) และระบบสัมผัส (Touch Screen)
 • ค้นหาสินค้า กรณีที่จำรหัสสินค้าไม่ได้ และสามารถกรองข้อความ(Filter) เพื่อค้นหาข้อมูลได้
 • ปุ่มฟังก์ชันของแป้นพิมพ์ เช่น ลด/ชาร์จ, Void และกำหนดสิทธิการเข้าใช้แต่ละฟังก์ชัน
 • พักบิลการขายชั่วคราวของลูกค้าปัจจุบัน เพื่อเปิดขายให้กับลูกค้ารายอื่นได้ และสามารถค้นบิลรายการที่พักไว้มาขายต่อได้
 • การยกเลิก(Void) เป็นบางรายการได้ หรือยกเลิก(Cancel) รายการทั้งบิล
 • รองรับการชำระเงิน เป็นเงินสด, บัตรเครดิต, คูปอง, เช็ค หรือชำระเงินได้หลายๆแบบผสมกันในการขาย 1 บิลได้
 • รองรับสินค้าที่เป็นชุด เช่น ชุดสูท เป็นต้น
 • กำหนดสินค้าให้เป็นแบบแถมฟรีได้
 • ขายจำนวนเป็นจำนวนทวีคูณได้ เพื่อความรวดเร็วในการขาย
 • การลด/ชาร์จ เป็นจำนวนเงินหรือเป็น %ต่อรายการสินค้านั้นๆหรือทำการลด/ชาร์จ ท้ายบิลได้
 • ล็อคแป้นพิมพ์ระบบ pos กรณีแคชเชียร์ไม่ประจำอยู่ ณ ตำแหน่งขาย ป้องกันการใช้งานโดยบุคคลอื่น
 • บันทึกการขายย้อนหลังได้ เช่น ขายด้วยระบบมือล่วงหน้าก่อนการใช้โปรแกรม
 • บันทึกข้อมูลพนักงานขาย (Salesperson) เพื่อเก็บยอดสะสมของการขายได้
 • บันทึกข้อมูลกลุ่มลูกค้าส่วนลด (ไม่ใช่สมาชิก) เพื่อตัดส่วนลดท้ายบิลให้อัตโนมัติ หรือสามารถบันทึกข้อมูลสมาชิกเพื่อตัดส่วนลดท้ายบิลให้อัตโนมัติ

ระบบหลังร้าน

 • ระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้แต่ละคนจะถูกกำหนด รหัสผ่าน
 • กำหนดหัวท้ายใบเสร็จอย่างย่อ
 • จัดรายการโปรโมชั่น และการใช้แต้มแลกของแถม
 • ระบบสต๊อกในการจัดเก็บข้อมูลละเอียดสินค้าเช่น รหัสสินค้า, รหัสแท่งบาร์โค้ด, ราคาซื้อ/ขาย, รหัสกลุ่มสินค้า, ภาษีซื้อ/ขาย, การควบคุมสต็อก,วันหมดอายุ รวมทั้งหน่วยขายและหน่วยรับเข้า
 • จัดการการสั่งซื้อ การรับเข้า/เบิกออกสินค้า เพื่อคำนวณจำนวนสินค้าคงเหลือ รวมทั้งคำนวณหาต้นทุนสินค้า
 • ระบบสมาชิกและแต้มสะสม จากระบบขายหน้าร้าน ให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก
 • รองรับการพิมพ์ สติ๊กเกอร์สำหรับสมาชิกเพื่อติดจ่าหน้าซองจดหมาย หรือเอกสารที่ต้องการจะส่งให้กับสมาชิกได้ เช่น แจ้งเรื่องบัตรจะหมด อายุ, ส่งการ์ดอวยพรวันเกิดล่วงหน้า เป็นต้น
 • รายงานการวิเคราะห์ให้เลือกใช้จำนวนมากโดยแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆคือ รายงานการขาย , รายงานสินค้าคงคลัง และรายงานวิเคราะห์กำไรขาดทุน โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการดูได้ตามต้องการ
 • ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป เมื่อลูกค้าต้องการได้ โดยสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ จากระบบขายหน้าร้าน (ณ จุดขาย) และระบบหลังร้านได้
 • พิมพ์สติ๊กเกอร์ลาเบลรหัสแท่งบาร์โค้ด จากฐานข้อมูลได้ โดยสามารถพิมพ์ได้ทั้งทางเครื่องพิมพ์ทั่วไป (Dot Matrix,Ink Jet, Laser) หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดได้
 • กำหนดการแสดงหน้าจอ 2 ให้แสดงข้อมูลสินค้า หรือสื่อการขายให้ลูกค้า
 • สำรองฐานข้อมูลระบบขายปลีก
 • ใช้ฐานข้อมูล MS SQL Server
 • มีวิธีการใช้โปรแกรมระบบโพสในแต่ละหน้าจอ โดยแยกให้เป็นหัวข้อๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา
ข้อมูลติดต่อ