ADA – FXM100

FACE RECOGNITION & TEPERATURE DETECTION & MASK DETECTION

             ในปัจจุบันการแพร่เชื้อของไวรัสโควิด 19 และเชื้อไวรัสในอีกหลายๆประเภทเช่นไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก นั้นทำให้เกิดการติดต่อและเป็นโรคระบาดในวงกว้างได้ ดังนั้นการแยกคนที่ไม่สบายมีไข้ ออกจากคนปกติจึงเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ อย่างมาก เพราะถ้าในบริเวณที่ถูกป้องกันไว้เป็นอย่างดี จะทำให้เกิดความมั่นใจในสถานที่ และทำให้กิจกรรมต่างๆในบริเวณนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นปกติ และที่สำคัญคนที่มีไข้ (อาจไม่รู้ตัว) ก็จะถูกตรวจพบและสามารถไปรักษาตัวเองได้อย่างทันเวลา

ระบบเอด้าเฮลท์แคร์ แอนติโควิด19 ในส่วนตรวจจับและคัดกรองจึงเป็นเครื่องมือที่สถานที่ต่างๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านค้า สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงงาน ตึกสำนักงาน ตลอดจนสถานที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว หรือที่ๆมีคนรวมกันอยู่ โดยใช้หลักการการตรวจจับความร้อนที่แม่นยำ ควบคู่กับระบบตรวจจับใบหน้า มีความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิต่ำ และสามารถทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกแบบประตูอัตโนมัติได้ เป็นอย่างดี ทำให้ผู้บริหารสถานที่สามารถมั่นใจว่าคนที่เข้ามาใช้บริการ หรือเข้ามาอยู่ในพื้นที่มีความปลอดภัย

เหมาะสำหรับ: ร้านค้า สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงงาน ตึกสำนักงาน พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ

ประเภทการคัดกรอง: ตรวจจับเป็นรายคน (one by one)

ประเภทการติดตั้ง: ในร่ม (indoor)

รูปแบบการติดตั้ง :

>>โหลดใบแนะนำระบบ Face scan temperature <<<

 

คู่มือการใช้งาน โปรแกรม Smart Pass version 2.4.0 โปรแกรม MIPS (apk)ver. 2.4.0.1.9.3
ADA Healthcare Anti-Covid 19 Detection_Screening Soluiton Manual-01.00.00 Download program : SMART_PASS_V2.4

.0_steup

Download APK : MIPS_GATE_Basic_V2.4.0.1.9.3

Specification

ข้อมูลติดต่อ