ตู้รับยาอัตโนมัติด้วยรหัส QR

ADA-Healthcare : ตู้รับยาอัตโนมัติด้วยรหัส QR

นวัตรกรรมในยุคโควิด-19 เพื่อให้บุคลากรปลอดภัยไม่กระจายความเสี่ยง ป้องกันการสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงต่างๆของบุคลากรทางการแพทย์โดยตรง ด้วยการจ่ายและรับยาระบบ QR Code ซึ่งทำได้ถูกต้องและรวดเร็ว เต็มประสิทธิภาพ

>>>โหลดใบแนะนำระบบตู้รับยาอัตโนมัติด้วยรหัส QR : Vending Covid-19 <<<

ข้อมูลติดต่อ