สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมดิจิทัล

( Depa Mini Transformation Voucher ) พื้นที่ภาคกลาง

( รหัสโครงการ EP-63-0169 )

                            บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด ร่วมกับ FTI  มีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนและส่งเสริมโครงการคูปองดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งนี้ทางบริษัทฯขอมอบสิทธิพิเศษในการใช้งาน ระบบ POS สำหรับงานบริหารร้านค้าปลีก ให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ และบุคคลทั่วไป ดังต่อไปนี้

  • โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

AdaPos+ on cloud

  • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย

01 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 หรือ จนกว่าโครงการนี้จะสิ้นสุดลง

รายการ
AdaPos+ on cloud
AdaPos+ on cloud ( Pro )
ราคาขายปกติ
2,000.00 บาท / เดือน / POS
24,000.00 บาท / ปี / POS
ราคาสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
750.00 บาท / เดือน / POS
9,000.00 บาท / ปี / POS
ราคาขายบุคคลทั่วไป
1,000,00 บาท / เดือน / POS
12,000,00 บาท / ปี / POS

**  ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% **

ช่องทางติดต่อ
ฝ่ายขาย บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์
Line ID @adasoft
bd@ada-soft.com 
02- 5301681 (auto) 
สแกนรับเป็นเพื่อนด้านล่าง