เราคือใคร?
บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด
สำนักงานใหญ่
26/5-8 ซอยลาดพรา้ว 83 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ. 10310
โทรศัพท์: +662 5301681 (auto)
เว็บไซท์: www.ada-soft.com
อีเมลล์ : info@ada-soft.com

เอด้าซอฟท์คือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบร้านค้าปลีกมามากกว่า 19 ปี ด้วยการพัฒนาโปรแกรมโพสให้เติบโตและเป็นเลิศในทุกด้าน และด้วยปัจจุบันธรุกิจร้านค้าปลีกมีการเติบโตมากขั้นอย่างต่อเนื่องและมีหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ทำให้เอด้าซอฟท์ไม่หยุดคิดที่จะพัฒนาระบบค้าปลีกและผสมผสานนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือธุรกิจการค้าปลีกทุกรูปแบบ ทุกขนาด ตลอดจากการบริหารจัดการร้าน จนการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกค้าของเราต้องการทั้งเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และโปรแกรมขายปลีกคุณภาพสูงสุด นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจรแล้ว บริษัทเอด้าซอฟท์ยังมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น จนถึงขณะนี้ เรามีลูกค้ามากกว่า 15,000 รายที่ให้บริการระบบร้านค้าปลีก