ขั้นตอนในการเปลี่ยน เคลม คืนสินค้า

เราหวังว่าคุณจะชอบสิ่งที่คุณสั่ง! แต่ในกรณีหากคุณไม่พอใจ 100% เราได้ทำขั้นตอนการคืนสินค้าให้ง่ายมาก

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า

การเปลี่ยน/คืนสินค้า
สามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วัน (เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จการสั่งซื้อเป็นวันแรก)
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 7 วัน
การเปลี่ยนสินค้า สามารถดำเนินการได้ เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดย บริษัทเอด้าซอฟท์จํากัด เท่านั้น / ไม่รองรับสินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้ารายอื่นที่อยู่ใน Marketplace
สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ รวมถึงป้ายสินค้า ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้า ก่อนพิจารณาดำเนินการรับคืนสินค้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

เงื่อนไข :
การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น หรือ  ผิดขนาด ให้กับลูกค้า
จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้าโดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก กระบวนการผลิตสินค้า หรือ กระบวนการขนส่ง
ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบ
ลูกค้าสามารถติดต่อ เพื่อเปลี่ยน  เคลม คืน สินค้าได้ที่ Contact Center 02-530-1681 หรือ  ส่งอีเมล์มาที่ helpdesk@ada-soft.com
เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือ และ ให้คำแนะนำขั้นตอนในการเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า  โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินว่าการเปลี่ยน เคลม คืน สินค้าของคุณตรงตามเงื่อนไขข้างต้น และ เจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานรูปภาพสินค้า รวมถึงใบเสร็จเพื่อประกอบการพิจารณา หากสินค้าของคุณผ่านเงื่อนไขที่กำหนดจะมีพนักงานติดต่อกลับเพื่อบอกขั้นตอนการส่งสินค้าเปลี่ยน  เคลม คืน สินค้าตามที่อยู่บริษัทเอด้าซอฟท์จํากัด

*** ในกรณีที่ลูกค้ามีการคืนสินค้า ผ่านช่องทางขนส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือ บริษัทขนส่งเอกชน บริษัทฯ จะยึดวันที่มีการประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักฐานในการตรวจสอบระยะเวลาของการรับประกันสินค้า ***

การคืนเงิน
ในกรณีที่มีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การคืนเงินไปยังบัตรเครดิตของคุณภายในระยะเวลา 15 – 30 วัน นับตั้งแต่บริษัทได้รับคืนสินค้าจากผู้ซื้อ อย่างไรก็ตามข้อมูลของรอบบิลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการบัตรเครดิตของลูกค้า
ในกรณีที่ชำระเงินผ่าน Internet banking, ATM ของธนาคาร การคืนเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลา 15 – 30 วัน หลังจากตรวจสอบความบกพร่อง หรือความเสียหาย จากการขนส่ง หรือระบบ นับตั้งแต่บริษัทได้รับคืนสินค้าจากผู้ซื้อ และคืนเงินให้แก่ลูกค้าเต็มจำนวนที่ลูกค้าจ่าย 100%

เอกสารที่ใช้ประกอบการคืนสินค้าเพื่อรับเงินคืน
ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้า (กรณีชำระเป็นเงินสด)
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าคืน
26/5-8 ซอย ลาดพร้าว 83 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10240 

นโยบายการรับประกันสินค้า
ข้อกำหนด และ เงื่อนไข ตามรายละเอียดด้านล่าง:
การรับประกันแตกต่างกันไปตามสินค้า  ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และ เงื่อนไขของผู้ลิต หรือ ผู้จำหน่าย แต่ละราย

เงื่อนไขการประกันสินค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติม