การจัดส่ง

ประเภทและราคา

ประเภทการจัดส่ง

ค่าใช้จ่าย

จัดส่งในประเทศ

Free

รอบการจัดส่ง

จะตัดรอบของจัดส่งทุก 13:00 น. เมื่อมีการสั่งซื้อหลังจาก 13:00 น. จะตัดเป็นรอบวันถัดไปในการจัดส่ง

  • กรุงเทพและปริมณฑล: 2 – 3 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด: 3- 5 วันทำการ 
truck