เอด้าซอฟท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ร้านค้าปลีกมากว่าสองทศวรรษ เราก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2543 ด้วยการพัฒนาระบบ POS (Point of sale) มาตลอด ทำให้ระบบมีความโดดเด่นในทุกๆด้านและในปัจจุบันอุตสาหกรรมค้าปลีกเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Adasoft ยังคงพัฒนาซอฟต์แวร์ร้านค้าปลีกและนวัตกรรมด้านการค้าปลีกรูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อช่วยธุรกิจค้าร้านค้าปลีก ตั้งแต่การจัดการร้านค้าไปจนถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยประวัติที่ยาวนานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกว่า 20 ปี

ทีมของเรา

นายวรงค์ ลีละหุต

นายวรงค์ ลีละหุต
CEO

นายวิษณุพงษ์-วงศ์วาสน์

นายวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์
Co-CEO and Co-Founder

นายอุทัศน์ ตวงทอง

นายอุทัศน์ ตวงทอง
Chief Operating Officer

นางสาวเมธีรา วงษ์รัตนพิพัฒน์

นางสาวเมธีรา วงษ์รัตนพิพัฒน์
Chief Financial Officer

นายสมใจ มิตรช่วยรอด

นายสมใจ มิตรช่วยรอด
Chief information officer

นางเสาวนีย์ แย้มคง

นางเสาวนีย์ แย้มคง
BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

วิสัยทัศน์ (Vision) 

การเป็นผู้นำในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยนวัตกรรมและการให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อยกระดับการทำธุรกิจและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อตอบสนอง ความต้องการและแก้ปัญหาของลูกค้า/คู่ค้า
  2. สร้างความเชื่อมั่น และปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม เพื่อการเติบโตก้าวหน้าร่วมกัน
  3. สร้างองค์กรแห่งความสุข สามัคคี ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม
  4. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนา นวัตกรรมให้กับประเทศชาติ

ค่านิยมร่วม (Share Value)

  1. บริการที่เป็นเลิศ (Services Excellent)
  2. บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการให้บริการกับลูกค้า และคู่ค้า เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้สินค้าและบริการ
  3. พัฒนาสินค้าและบริการที่ไม่หยุดยั้ง (Non-Stop Development)
  4. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ทั้งแบบ Reskill และ Upskill

ผลิตภัณฑ์ของเรา (Products and Services)

Digital-Device

แพลตฟอร์มดิจิทัล : เรามีแพลตฟอร์ม Point of Sale (POS) ที่ถูกออกแบบมาอย่างละเอียดและเข้าใจลึกซึ้งสำหรับธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร แพลตฟอร์มของเรารองรับธุรกิจเกี่ยวกับการขายในทุกๆรูปแบบ ตั้งแต่ร้านขนาดเล็ก จนถึงร้านขนาดใหญ่มี่มีสาขาหลายร้อยหลายพันสาขา มีระบบการจัดการสินค้าคงคลัง ระบบสมาชิก รองรับการจัดทำโปรโมชั่นที่หลากหลาย และการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก

บริการดิจิทัล : เรามีบริการที่ครอบคลุมในทุกๆด้าน ทั่วประเทศเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินการได้อย่างราบรื่น ศูนย์บริการของเราสามารถให้คำแนะนำและตอบสนองในทุกๆคำถาม นอกจากนี้เรายังมีบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างดิจิทัลของคุณยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาดิจิทัล : เรามีทีมนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ในการสร้างซอฟต์แวร์และโซลูชั่นดิจิทัลที่ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น UX/UI, AI, Data Analytic, Web Application หรือ Mobile Application

อุปกรณ์ดิจิทัล : เรามีอุปกรณ์และเครื่องมือดิจิทัลที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี เช่น เครื่อง POS, อุปกรณ์ IoT, หุ่นยนต์, เครื่องขายของอัตโนมัติ และตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ

ที่เอด้าซอฟท์, เรามุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีในการสร้างโซลูชั่นที่ตอบสนองต่อความท้าทายและความปรารถนาของลูกค้า เราทำงานร่วมมือกับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าวิสัยทัศน์ของพวกเขาได้รับการสะท้อนในทุกโซลูชั่น